Bedrijven

Wat zoeken we in een junior Forel consultant?

Jonge mensen zijn de bron van nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen. Wij scouten heel select de meest ambitieuze en veelbelovende talenten binnen bedrijfskundige en technische studies. Deze young professionals staan klaar om onder begeleiding van onze seniors, uw vraagstukken op te lossen. Een slimme oplossing, ontworpen en uitgedacht met een Rotterdamse mentaliteit voor uw vraagstuk.

Projecten

Een aantal voorbeelden van projecten die Forel Consulting uitvoert zijn:

Werkwijze

Een project, uitgevoerd door Forel Consulting bestaat uit drie fases; het vooronderzoek, het project zelf, en na afloop een reflectie op het resultaat.

Het vooronderzoek bestaat uit een of meerdere afspraken met u als opdrachtgever en eventueel andere betrokken stakeholders, waarin wij de behoefte kunnen vaststellen. Vervolgens stellen wij een onderzoeksvoorstel op voor uw project. Wanneer u uw goedkeuring over het voorstel uitspreekt, starten wij met het project.

Afhankelijk van de omvang van het project zullen er een of meerdere consultants aan uw project werken. Onze consultants werken tussen de 8 – 16 uur per week uitsluitend aan uw project; focus is namelijk belangrijk voor een goed resultaat. 
Afhankelijk van uw wens leveren wij uiteindelijk een presentatie, een rapport met ons advies of een een geimplementeerd resultaat.

Ongeveer één á twee weken na afloop van het project, gaan we graag nog een keer met u in gesprek om het resultaat te bespreken. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat de doelen die u gesteld heeft ook daadwerkelijk zijn behaald.


Graag gaan we met u in gesprek om te kijken wat voor mooie resultaten we samen met u kunnen realiseren.

Contact